Arkiv

Dokumenten här anses vara av historiskt värde

1. Initiativ att bygga MAX-laboratoriet i Lund

Nordisk möte i Göteborg år 1975 om att bygga en synkrotronljuskälla, vilket jag anordnade.  Här finns två ljudfiler och en textfil över vad som sades på konferensen.

2. Experimentverkstaden
"Fysikaliska leksaker" på Chalmers

2.a. Historik

2.b. Beskrivning av verksamheten

"Outreach initiatives operated by universities for increasing interest in science and technology":

 2.c. "Lärandets kreativa kaos":

Föredrag på KVSU, Uppsala 8 okt 2010, med anledning av prisutdelning

2.d. Projektarbete av Christina Bernadez"Understanding physics in museums: the role of interactivity"

2.e. Några klipp från gamla hemsidan om Fysikaliska leksaker på Vera Sandbergs allé:

2f. Lokaler

 Vera Sandbergs allé 2003-2016:

3. Vetenskapskaféet Cafe-å-lär 2008-2017

4. Tvärtom

GP-artikel 10 april 2016