Bibliotek

Böcker om hjärnan

Över 1000 böcker i populär naturvetenskap. F.n. (2019-12-16) finns 262 böcker om hjärnan. Kan läsas och lånas från Kreativa rummet på Chalmers.

P g a pandemin är biblioteket f n stängt för besök av externa gäster. Medlemmar erbjuds istället att låna en bok i taget genom att skicka ett email till per-olof.nilsson@chalmers.se. Ange bokens nummer och Din postadress så kommer boken med post för en veckas gratis lån. Kuvert med returporto kommer att bifogas.