Filmer

Filmer från föreläsningar och TV

med P-O

Kan Du lösa något av problemen 3, 4, 7, 8 eller 10 får Du ett pris genom att kontakta mig via per-olof.nilsson@chalmers.se

TEKNISKT MEDDELANDE

Filmer tar stort utrymme på en dator. Tillgängligt utrymme på hemsidan blev därför snart fullt. En uppgradering av utrymmet är förhållandevis dyr. Jag har därför nu valt att testa en annan lösning genom att lägga filmerna i en molntjänst (Box) och på hemsidan länka dit. Vi får nu se om kvalitén blir acceptabel. Eventuella synpunkter mottas tacksamt. 

1. Hedersdoktor vid Karlstads universitet, 1 tim.

P g a brutit bäckenben fick jag hålla fördraget lite senare på Karlstads universitet

Klicka här:

2. Energi, 1 tim.

Under våren 2012 höll jag ett föredrag på KTH i Stockholm (Kungliga Tekniska Högskolan) om experiment som jag gör för att illustrera fysikaliska fenomen (här energi). Åskådarna kan vara i alla åldrar och yrken, inklusive skolelever. Speltid 1 timma. 

Klicka här:

3. Evighetshjul, 1 min.

Utställning av ett evighetshjul på Svenska Mässan 2011.

Klicka här:

4.Slinky uppför, 20 sek.

På Chalmers har vi Slinkys som går uppför trappor!

Klicka här:

5.Creative Teaching, 4 min.

En film om kreativ undervisning framställd av Svenska Institutet

Klicka här:

6. Hjärnsmart skola för framtiden, 20 min

Föreläsning på Värö Bruk

Klicka på länken:

7. Svävande bil, 1 min

Ett oväntat experiment. Lös problemet och Du får ett pris!

Klicka på länken:

8.Studsande, roterande boll, 4 sek.

Hur förklarar men detta? Pris!

Klicka på länken:

9. Äggexperiment, 10 min.

Bingolotto, TV4, Påsken 2007

Klicka på länken:

10. Mot vinden, 2 min.

Landet Runt i TV  hade 2004 ett aprilskämt, som inte var ett skämt!

Klicka på länken:

11. Vetenskapsfestival med Fysikaliska leksaker, 2 min.

TV-nyheter från Fysik,  Chalmers 1998

Klicka på länken:

12. Längmanska kulturpriset, 3 min

2015 års mottagare av Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris på 150 000 kronor är professor Per-Olof Nilsson, Chalmers, för hans stora insatser för att göra naturvetenskap och teknik förståeliga för alla åldersgrupper. 3 min.

Klicka på länken:

13a. William Chalmers-föreläsning, 50 min.

William Chalmers-föreläsare 2010 var professor Per-Olof Nilsson. Han har vid sidan av sin forskargärning samlat på vad han kallar "fysikaliska leksaker", d.v.s. föremål som illustrerar grundläggande fysikaliska principer på ett roande och överraskande sätt. Den 8 november 2010 berättade han om lärandets kreativa kaos och bjöd på några enkla experiment för förståelse av naturens lagar.

Klicka på länken:

13b. Trailer WC-föreläsning (13 a ovan), 1 min

Klicka på länken:

14. Akademisk kvart, 23 min

"Akademisk kvart", Bokus, Avenyn, Göteborg, 2011

Klicka på länken:

15. Kort om kreativitet, 3 min

Intervju om kreativitet, Värö Bruk, november 2018

Klicka på länken: