Kreativa rummet

Broschyr om kreativita rummet:

Karta och foto på entré:

Insändare i GP: "Kreativitet i skolan":

Workshop i kreativitet: